“2024 LGS’de matematik ve Türkçe sorularının belirleyici olacağı görülüyor”

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ile Ortaokul Bölüm Başkanları Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nı değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeye göre; 2024 LGS’de matematik ve Türkçe sorularının belirleyici olacağı görülüyor. Milli …

“2024 LGS’de matematik ve Türkçe sorularının belirleyici olacağı görülüyor”
Yayınlama: 02.06.2024
A+
A-

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ile Ortaokul Bölüm Başkanları Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nı değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeye göre; 2024 LGS’de matematik ve Türkçe sorularının belirleyici olacağı görülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan testi için 75 dakika süre verilirken ikinci bölümünde ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı kitapçık kullanıldı. Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ile Uğur Okulları ve Uğur Kurs Ortaokul Bölüm Başkanları sınav sonrası öğrencilerden gelen soru yorumları üzerinden soruları değerlendirdi.

“Yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri de ölçülmüştür”

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma kitabı sorularıyla genel anlamda uyumlu sorulara yer verildiği gözlemlenmiştir. Bu yıl geçen seneden farklı olarak öğrenciler tüm ünitelerden sorumlu olarak sınava girmiştir” şeklinde konuştu.

Bu yıl LGS’ de Türkçe sorularının zorlayıcı olduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersi sorularının geçen yıla göre çok daha zorlayıcı tarzda sorulduğu görülmektedir. Türkçe dersinin sözel bölümde, sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Sınavın genelinde görsele bağlı yorumlama, sözcük ve cümle bilgisi, metin yorumlama, dil bilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise özellikle kavram bilgisini yoklayan sorular karşımıza çıkmaktadır. Dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri de ölçülmüştür. Bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur” dedi.

“LGS’nin geneline bakıldığında matematik dersinin sorularının çok basit düzeyde olan 6 soru dışında dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği göze çarpmaktadır” diyen Adil Kurt, “Tarz olarak matematikte çeldiricilerden vazgeçmeyen LGS bu sene de çeldiricilere yer vermiştir. Çeldiricilerin elenmesi için soru kökünü dikkatli okumanın önemi büyüktür. Öğrenciler, matematik sorularının çözümünde zaman sıkıntısı yaşamış olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla basit bilişsel düzeydeki soruların soruluş biçimi hariç benzerlik göstermektedir. Matematik dersi özelinde seçici olabilecek soruların sayısı bu sene biraz daha fazla tutulmuştur. Tek soru tek kazanımı sorgular, mantığından bu sene uzaklaşıldığı görülmektedir. Örneğin, Pisagor Teoremini bağlayan bir soruda kareköklü sayıların veya tam kare sayıların büyüklük küçüklük ilişkisi bulunmaktadır. Sayısal bölümün diğer dersi olan fen bilimlerinde ise görsellerin yoğun kullanıldığını görmekteyiz. Sınavda zorlayıcı ve çeldiricileri güçlü, seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Orta zorlukta bir sınavdır” diye konuştu.

“Din kültürü ve ahlak bilgisi diğer yıllara nazaran zorlayıcıydı”

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının önceki yıllara nazaran biraz daha zorlayıcı olduğunu söyleyen Kurt, “Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soruları öğrencinin muhakeme gücünü ve bilgisini test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir. İngilizce dersinde, çeldirici sorulara yer verilmemiştir. Öğrencinin çıkarımlar yaparak doğru cevaba ulaşmasını sağlayan sınav soruları ile karşılaşılmıştır. Akademik anlamda yıl boyunca düzenli çalışan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler sınavda başarı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Metin sorularına daha az yer verildi”

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke şu değerlendirmelerde bulundu:

“LGS Türkçe sınav soruları, MEB’in sene içinde yayımlamış olduğu örnek sorularla ve çalışma kitabı sorularıyla benzerlik göstermektedir. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, metin tahlili ve şekil üzerinden tekrar şekil (görsel) yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, görsele dayalı sözel mantık yorumlama, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini sorgulama, dilbilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır. Metin içeriklerinde ’Dilimizin Zenginliği’ projesi gibi güncel konulara da yer verildiği görülmektedir. Ayrıca bu yıl sınavda metin sorularına daha az yer verildiği göze çarpmaktadır. Bazı sorular yenilikçi, öğrencileri analitik ve çoklu düşünmeye sevk eden; öğrencinin bilişsel yeterliliğini sınayan yaratıcı tarzda hazırlanmıştır. Görsel ve grafik yorumlama soruları ile görsele bağlı sözel mantık yorumlama soruları oldukça dikkat gerektiren ve çok iyi okunması gereken sorular olarak öne çıkmıştır. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, bilgiden çıkarım yaptırmaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Beş altı soru oldukça dikkat gerektiren ve zorluk düzeyi çok yüksek tarzda sorulmuştur. Eleyiciliği yüksek bir sınav olduğu ifade edilebilir.”

“T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük’te dikkat gerektiren, ayırt edici, eleyici nitelikte sorulara yer verildi”

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya ise, “LGS Sınavı’nda T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde, Milli Eğitim Bakanlığının belirtmiş olduğu kazanımlara uygun sorular sorulmuştur. Sınavda, alıntı metinlere yer verilmiş, paragraflar uzun tutulmuş, neden-sonuç ilişkisine dayalı bilgiyi yoklayan ve dikkat gerektiren, ayırt edici, eleyici nitelikte sorulara yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kavram bilgisi gerektiren sorular da sorulmuştur. Ayrıca sınavda, bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu da görülmüştür. Sorularda harita bilgisi sorgulanmamış ancak tablo verilmiştir. Sınavın kapsadığı konular yine geçen yıllarda olduğu gibi; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ünitelerin belirli konularından seçilmiş, konu aralığı çok geniş tutulmamıştır. 7. ve son ünite olan ’Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası’ ünitesinden ise hiç soru sorulmamıştır” değerlendirmesi yaptı.

Sertkahya, “Genel olarak bakıldığında dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri ölçülmüş ve onlardan akıl yürütmeleri beklenmiştir. Ayrıca bilgiye dayalı sorular ile de öğrencinin var olan bilgisi sorgulanmıştır. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan, bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur” dedi.

“Önceki yıllara göre daha belirleyici bir sınav”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı – Merve Akın şu değerlendirmelerde bulundu:

“2024 LGS din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara benzerlik gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin sorumlu olduğu her üniteden dengeli şekilde soru sorulmuştur. Sorular, 8.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanımlarına uygundur.

Genel olarak okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen, neden- sonuç ilişkisini sorgulayan sorulara yer verilmiştir. Doğrudan bilgiyi ölçen iki soru bulunmaktadır. Bazı sorular sarmal nitelikte olup birden fazla kazanımı ölçmektedir. Sorular genel olarak kolay ve orta zorluk derecesindedir. Dikkat gerektiren, bilgiyi ölçen paragraf soruları sorulmuştur. Bunun yanında, çıkarım yapılması istenen öncüllü sorulara da yer verilmiştir. Sınavda çeldiricisi yüksek bir soruya yer verildiği görülmektedir. Ancak dikkatli okuyan öğrenciler bu soruyu doğru yanıtlayabilirler.”

“Doğrudan bilgiyi ölçen sorulara yer verildiği için önceki yıllara göre daha belirleyici bir sınav olduğunu söyleyebiliriz”

İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem de, “LGS 2024 İngilizce sorularına bakıldığında dikkat çeken ilk detay soruların orta zorluk seviyesinde olup bazı soruların öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olduğudur. Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan ve grafik sorularına yer verilmeyen bir sınav uygulanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10. üniteden soru çıkmamıştır. Akademik yıl boyunca MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile karşılaştırdığımızda, okuduğunu anlama ve diyalog sorularını özümseyerek yapan öğrenciler çıkan bu soruları dikkatle okuduğunda rahatlıkla cevap verebilecek ve başarılı olacaktır” açıklaması yaptı.

Matematik Bölüm Başkanı Pelin Sancaktar, “2024 LGS’de matematik dersi özelinde geçmiş yıllarla benzerlik gösteren zorluk derecesine sahip sorulara yer verilmiştir. Adaylara oldukça basit kabul edilebilecek 6 soru, orijinallik ile klasikliği bir arada barındıran orta zorlukta 9 soru ve zor diyebileceğimiz 5 soru sorulmuştur. Zor sorular birden fazla konuda hakimiyet gerektirirken tek soru tek kazanım mantığından uzak sorulan sorularda öne çıkan beceri ise denklem becerisiydi. Örneğin, çarpanlar katlar konusunda sorulan bilye sorusu iyi bir denklem becerisi gerektiriyordu. Eğim sorusunun içinde ise Pisagor Teoremi ve denklem kaçınılmaz olarak kullanılıyordu. Silindirin hacim bağıntısını gerektiren soruda ise yine denklem becerisi ile birlikte kareköklü sayılarda işlem yapabilme becerisi de ön plana çıkarılmıştı. Veri Analizi konusunda daire grafiği sorusu sorulmayarak LGS’nin bu konudaki geleneği bozulmuş oldu. Basit olarak nitelendirilen soruların basit bilişsel düzeyde olduğu görülmektedir” dedi.

“Fen bilimleri testi, çalışma kitabındaki sorulara benzer nitelikte hazırlandı”

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat, “2023-2024 eğitim-öğretim yılında 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sınavında sayısal bölümün fen bilimlerine ait soruların Milli Eğitim Bakanlığının 8.sınıf müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlandığını görüyoruz. Bu yıl geçen seneden farklı olarak öğrenciler tüm ünitelerden sorumlu olarak sınava girmiştir. DNA ve Genetik Kod, Madde ve Endüstri ile Enerji Dönüşümleri ünitelerine ağırlık verilmiştir. Fen bilimleri LGS sınav sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara, her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara ve çalışma kitabındaki sorulara benzer nitelikte hazırlandığını söyleyebiliriz” dedi.

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı sorularda soru metinlerinin uzun olduğunu görmekteyiz. Sorulardaki bu uzun metinlerin çok dikkatli okunması gerekmektedir. Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığı görmekteyiz. Sınavın geneline baktığımızda görsellerin yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorulardaki bu görsellerin iyi analiz edilmesi öğrenciyi doğru sonuca götürecektir. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Küresel ısınma ile ilgili olan soru gibi bazı sorularda günlük hayatımızdan örneklere yer verilerek güncel konulara da değinilmiştir. Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemlidir. Sorularda soru köklerindeki kesinlikle, olabilir gibi ifadelere dikkat edilmesi doğru seçeneğe ulaşılmasında önemlidir. Sınavda basit ve orta zorlukta soruların çoğunlukta olduğunu ancak öğrencileri zorlayan ve çeldiricileri güçlü olan, dikkat edilmesi gereken soruların da olduğunu görüyoruz. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.”

2024 lgsde matematik ve turkce sorularinin belirleyici olacagi goruluyor 0 8rTFjPN7

2024 lgsde matematik ve turkce sorularinin belirleyici olacagi goruluyor 1 We8eeMV2

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.